Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Alfabet-Polski.pl („Usługodawca”) szanuje Twoją prywatność. Usługodawca przestrzega obowiązujących przepisów prawa i nie przetwarza danych osobowych Użytkownika i/lub danych osobowych innych osób bez zgody Użytkownika lub w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji, sporów sądowych lub wykonalnego wniosku rządowego. Usługodawca będzie przetwarzał tylko dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia naszych usług i będzie zbierać informacje, aby zapewnić lepszą obsługę wszystkim naszym użytkownikom.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich naszych Usług i wyjaśnia główne zasady oraz powody przetwarzania Twoich danych osobowych. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne lub przedstawiciele innych osób fizycznych lub prawnych.

Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich. Te witryny i usługi mogą mieć własne polityki prywatności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności osób trzecich, działania związane z przetwarzaniem danych osobowych osób trzecich i zaleca uważne zapoznanie się z politykami prywatności każdej strony trzeciej.

2. Dane osobowe i źródła danych, które zbieramy

Dane osobowe to wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, bez względu na formę lub format danych.

Usługodawca zbiera dane Użytkownika legalnie korzystając z Usług. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług, a także w szczególnych przypadkach przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.

Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane Usługodawcy przez Użytkownika oraz informacje uzyskane przez Usługodawcę za pośrednictwem naszych usług, w tym m.in. następujące informacje:

 • identyfikacja elektroniczna (np. adresy IP, pliki cookies);
 • korespondencja pomiędzy usługodawcą a Użytkownikiem;
 • personalizacji treści i reklam;
 • udostępnianie funkcji mediów społecznościowych i analiza ruchu;
 • statystyczne dane demograficzne (np. wiek, płeć, zainteresowania).

Usługodawca może zbierać dane o wykorzystaniu elementów interfejsu użytkownika oraz czynnościach związanych z usługą w celu analizy korzystania z usługi.

3. Administrator danych i podmiot przetwarzający dane

Administratorem danych użytkownika jest Usługodawca. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych administratorom danych. Podmiotami przetwarzającymi dane są:

 • Google Inc.

Przetwarzający dane przetwarzają m.in.:

 • w celu świadczenia usługi;
 • w celach marketingowych, chyba że użytkownik postanowił inaczej lub później wycofa zgodę w formie pisemnej w możliwej do powtórzenia formie;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. przekazania danych organowi publicznemu).

Administrator danych może przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji określonych zadań określonych przez Usługodawcę.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Korzystając z Usług i podając dane osobowe Użytkownik upoważnia do przetwarzania wszelkich danych osobowych w zakresie i w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Podstawowym celem gromadzenia i przetwarzania danych jest dostarczanie, utrzymywanie, ochrona i ulepszanie Usług oraz opracowywanie nowych Usług. Usługodawca wykorzystuje te informacje również w celu oferowania użytkownikom dostosowanych treści, takich jak bardziej trafne reklamy i lepsze treści.

Usługodawca nie przechowuje podanych przez Użytkownika danych w bazie Usługodawcy, lecz przetwarza je jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi.

5. Profilowanie

Twój usługodawca może wykorzystywać statystyki odwiedzających witrynę do analizowania trendów i danych demograficznych dotyczących odwiedzających. Usługodawca nie przypisuje jednak każdemu odwiedzającemu indywidualnego profilu.

6. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Usługodawca nie może sprzedawać, wynajmować, obracać ani przekazywać danych osobowych Użytkownika, danych o ruchu oraz treści komunikacyjnych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, za wyjątkiem takich przypadków.

 • w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, postępowaniami sądowymi lub wykonalnym żądaniem rządu, lub
 • w celu ochrony przed naruszeniem praw, mienia lub bezpieczeństwa Usługodawcy, Użytkowników lub społeczeństwa zgodnie z wymogami lub przepisami prawa, oraz
 • w przypadkach przewidzianych w Polityce Prywatności.

W trakcie rozwoju działalności Usługodawca może kupować lub sprzedawać swoje jednostki biznesowe. W przypadku takich transakcji, jeżeli Usługodawca lub zasadniczo cały jego majątek stanie się własnością osoby trzeciej, dane osobowe Użytkownika są co do zasady uważane za zbywalny majątek firmy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia danych osobowych Użytkownika jako aktywów, które są przekazywane osobie trzeciej.

7. Jakość danych

7. Jakość danych Usługodawca zapewnia na własny koszt jakość przetwarzanych danych osobowych. Usługodawca może zmienić wprowadzone dane w zakresie niezbędnym do działania serwisu, np. w celu wymiany wprowadzonych znaków, znaków interpunkcyjnych lub innych symboli, które mogłyby wprowadzać automat w błąd. Jednak użytkownik nadal odpowiada za poprawność wprowadzonych danych.

8. Bezpieczeństwo informacji

Usługodawca wdrożył niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym i przypadkowym lub niezgodnym z prawem usunięciem, zmianą, ujawnieniem, przesłaniem lub innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za dostęp osób trzecich do urządzeń pozostających pod kontrolą Użytkownika, Internetu i jego bezpieczeństwa.

9. Przechowywanie danych osobowych

Usługodawca nie przechowuje danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika.

10. Ciasteczka

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Usługodawca czasami umieszcza na urządzeniu Użytkownika niewielkie pliki danych zwane plikami cookies. To samo robi większość głównych stron internetowych.

Podstawą prawną stosowania plików cookies jest uzasadniony interes usługodawcy polegający na zapewnieniu technicznej funkcjonalności serwisu. Jeżeli pliki cookies są wykorzystywane do zapamiętania wyboru użytkownika lub do celów statystycznych, podstawą prawną jest zgoda użytkownika.

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa przechowuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania witryny. Dzięki temu witryna może zapamiętać Twoje działania i preferencje (takie jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, dzięki czemu nie musisz ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy wrócisz do witryny lub przeglądaj z jednej strony na drugą.

Jak używamy plików cookie?

Usługodawca może używać plików cookie i narzędzi podobnych do plików cookie w celu świadczenia Usługi, poprawy jakości Usługi i poprawy komfortu Użytkownika. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez podmioty trzecie, z których usług korzysta Usługodawca.

Serwis może wykorzystywać pliki cookies, w tym:

 • personalizacji treści i reklam;
 • zapewnienie funkcji mediów społecznościowych;
 • analiza ruchu w sieci.

Usługodawca może również przekazywać swoim partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.

Wdrożenie tych plików cookie nie jest bezpośrednio konieczne do działania witryny, ale zapewnia Użytkownikowi lepsze wrażenia z przeglądania. Użytkownicy mogą usuwać lub blokować pliki cookie, w takim przypadku niektóre funkcje witryny mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Pliki cookie pomagają dostawcy usług w świadczeniu usług. Korzystając z Usług wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę plików cookies.

Jak kontrolować pliki cookie

Użytkownicy mogą dowolnie kontrolować i/lub usuwać pliki cookie — zobacz www.youronlinechoices.com/ , aby uzyskać więcej informacji . Użytkownik może usunąć wszystkie pliki cookie już znajdujące się na komputerze Użytkownika, a Użytkownik może ustawić większość przeglądarek tak, aby uniemożliwić ich wstawianie. Jeśli jednak Użytkownik to zrobi, niektóre preferencje mogą wymagać ręcznego dostosowania za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza Witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

11. Google Analytics

Twój usługodawca może korzystać z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google). Google Analytics wykorzystuje również pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika, aby analizować, w jaki sposób użytkownik korzysta z Usług.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z Usługi są zazwyczaj przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ usługodawca włączył anonimizację IP, Google skraca adres IP użytkownika (jeśli użytkownik pochodzi z Unii Europejskiej lub innych krajów EOG).

Na żądanie Usługodawcy Google wykorzysta te informacje w celu analizy interakcji użytkowników i raportowania korzystania przez Ciebie z Usług.

Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała wszystkie pliki cookie, w tym pliki cookie związane z naszymi usługami, lub wskazywała, kiedy nasze usługi wprowadzają plik cookie. Należy jednak pamiętać, że wiele naszych usług może nie działać poprawnie, jeśli pliki cookie są wyłączone.

Ponadto użytkownik może uniemożliwić plikom cookie przesyłanie danych zebranych na stronie (w tym adresu IP) do Google i przesyłanie danych na serwery Google w celu dalszego przetwarzania. Aby umożliwić użytkownikom uniemożliwienie Google Analytics korzystania z ich danych, firma Google opracowała dodatek JavaScript Google Analytics do przeglądarki blokującej Google Analytics. Jeśli użytkownik chce zrezygnować, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej ze strony: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Google Analytics przechowuje dane na poziomie użytkownika i zdarzenia powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. identyfikatorami użytkowników) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikatory reklam na Androida, identyfikatory reklamodawców Apple) przez 26 miesięcy.

12. Reklamy oparte na zainteresowaniach (plik cookie DoubleClick DART)

Twój usługodawca może wyświetlać w Twojej witrynie reklamy innych firm. Reklama utrzymuje usługi, z których korzystasz bezpłatnie.

Google używa plików cookie DART do kierowania reklam na podstawie tego, co jest ważne dla użytkownika, w celu poprawy raportowania o skuteczności kampanii oraz w celu uniknięcia wyświetlania reklam, które użytkownik już widział.

Użytkownicy mogą zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, odwiedzając Ustawienia Google Ads pod adresem: Ustawienia Google Ads pod adresem:

 • Przejdź do Ustawień reklam na www.google.com/settings/ads/anonymous .
 • Kliknij przełącznik obok „Reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach”, jeśli jest WŁĄCZONY.
 • W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij łącze WYŁĄCZ, aby potwierdzić wybór.

Więcej informacji o reklamach można znaleźć pod adresem: www.google.com/policies/technologies/ads/

13. Google Adsense i sieci reklamowe innych firm

Usługodawca może korzystać z Google Adsense. Zewnętrzni reklamodawcy sieciowi korzystający z Google Adsense korzystają z technologii, która wysyła reklamy i linki bezpośrednio do przeglądarki internetowej użytkownika. Adres IP użytkownika jest przekazywany tym reklamodawcom. Zewnętrzne sieci reklamowe wykorzystują również inne technologie (takie jak pliki cookie, JavaScript) w celu oceny skuteczności reklam i ich personalizacji.

Usługodawca nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie używanymi przez zewnętrznych reklamodawców.

Użytkownicy powinni skonsultować się z takimi zewnętrznymi reklamodawcami, aby uzyskać więcej informacji na temat ich praktyk w zakresie prywatności i możliwości nieujawniania im swoich danych w określonych okolicznościach.

Jeżeli użytkownik chce zablokować pliki cookies, może to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Niektóre przeglądarki umożliwiają ustawienie reguł zarządzania plikami cookie dla każdej witryny, co zapewnia większą kontrolę nad swoją prywatnością. Oznacza to, że możesz blokować pliki cookie ze wszystkich witryn oprócz zaufanych.

14. Czasopisma

Serwer, na którym znajduje się strona internetowa, może również rejestrować żądania użytkownika kierowane do serwera, takie jak adres strony internetowej, którą użytkownik otwiera, urządzenie i przeglądarka, z której użytkownik korzysta, adres IP użytkownika, data i godzina dostępu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, a mianowicie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa serwisu oraz badania ewentualnych incydentów bezpieczeństwa.

15. Prawa użytkownika i ich wykorzystanie

Kontaktując się z usługodawcą użytkownik może skorzystać ze swoich praw:

 • zażądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • zażądać sprostowania swoich danych osobowych;
 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 • w stosownych przypadkach cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W niektórych przypadkach użytkownikowi może przysługiwać prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Użytkownik może realizować swoje prawa zgodnie z wymogami obowiązującego prawa unijnego i lokalnego.

Jeśli dane osobowe zostaną usunięte na żądanie użytkownika, usługodawca zachowa tylko kopie informacji niezbędnych do ochrony uzasadnionych interesów usługodawcy lub stron trzecich, przestrzegania nakazów rządowych, rozwiązywania sporów, rozwiązywania problemów lub realizacji wszelkich zawartych umów przez użytkownika z usługodawcą.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki lub odwiedzając:

16. Zmiany w Polityce Prywatności

Usługodawca może na bieżąco wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności i związanych z nią informacji bez powiadomienia użytkownika. Zachęcamy użytkownika do regularnego przeglądania Polityki prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian w niniejszej Polityce prywatności.

17. Prawo do złożenia reklamacji

Jeżeli użytkownik uzna, że jego prawo do prywatności zostało naruszone, może złożyć skargę do właściwego organu państwa członkowskiego UE, w którym ma miejsce zamieszkania. Dane kontaktowe tych organów są dostępne pod adresem http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 .

18. Administrator danych i kontakty

Usługodawca jest administratorem danych osobowych. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności, kontaktując się z nami tutaj .

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2022.