Alfabet-Polski.pl

Alfabet rosyjski

Współczesny alfabet rosyjski składa się z 33 liter: dwudziestu spółgłosek (⟨б⟩, ⟨в⟩, ⟨г⟩, ⟨д⟩, ⟨ж⟩, ⟨з⟩, ⟨к⟩, ⟨л⟩, ⟨м⟩, ⟨н⟩, ⟨п⟩, ⟨р⟩, ⟨с⟩, ⟨т⟩, ⟨ф⟩, ⟨х⟩, ⟨ц⟩, ⟨ч⟩, ⟨ш⟩, ⟨щ⟩), dziesięciu samogłosek (⟨а⟩, ⟨е⟩, ⟨ё⟩, ⟨и⟩, ⟨о⟩, ⟨у⟩, ⟨ы⟩, ⟨э⟩, ⟨ю⟩, ⟨я⟩), półsamogłoska / spółgłoska (⟨й⟩), i dwie litery modyfikujące lub "znaki" (⟨ь⟩, ⟨ъ⟩), które zmieniają wymowę poprzedzającej spółgłoski lub następującej po niej samogłoski.

А а
Б б
В в
Г г
Д д
Е е
Ё ё
Ж ж
З з
И и
Й й
К к
Л л
М м
Н н
О о
П п
Р р
С с
Т т
У у
Ф ф
Х х
Ц ц
Ч ч
Ш ш
Щ щ
Ъ ъ
Ы ы
Ь ь
Э э
Ю ю
Я я