Alfabet-Polski.pl

Alfabet polski

Polski alfabet składa się z 32 liter: a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, (q), r, s, ś, t, u, (v), w, (x), y, z, ź, ż. Trzy dodatkowe litery q, v, x występują tylko w tych nieznanych wyrazach obcych, które zachowują oryginalną pisownię. Kolejność tych 35 liter ma znaczenie przy wyszukiwaniu wyrazów w słownikach, np. słowo: góra jest wymienione po gotyku, ponieważ ó jest osobną literą, a nie tylko literą o.

Aa
Ąą
Bb
Cc
Ćć
Dd
Ee
Ęę
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Łł
Mm
Nn
Ńń
Oo
Óó
Pp
Rr
Ss
Śś
Tt
Uu
Ww
Yy
Zz
Źź
Żż